Homepage > Ons bedrijf

Entreprise Sipla Wavre

GESCHIEDENIS
Het bedrijf Sipla is gelegen in de Industriezone Waver Noord, ten zuiden van Brussel, waar het een exploitatieoppervlakte van meer dan 3000m² inneemt.

Sipla werd in 1964 gesticht door Guy Servé en was aanvankelijk vooral actief in de meubel- en lamineersector.

In de daarop volgende decennia richtte het bedrijf zich meer naar de industrie, met de productie van beschermende verpakking.  Ondertussen beschikt het over ruime ervaring in de sector van de presentatieverpakkingen.

In België is Sipla marktleider in de opslag van kleurschuimen (EVA en PE) en is het al die tijd op zoek blijven gaan naar nieuwe toepassingen voor de materialen die z'n voorkeur wegdragen: polyurethaanschuim, polyethyleen, EVA en celrubber.
phil

DE TROEVEN VAN EEN KMO
Sipla is een familiebedrijf met een eenvoudige, soepele en dynamische structuur, voortgestuwd door commerciële doelstellingen, waar als goede huisvader gehandeld wordt, zonder alleen financiële winst na te streven.  Zo kunnen we altijd onmiddellijk de wensen van de klanten verwerken en in onze productie inpassen, op alle niveaus.

De troeven van SIPLA worden gekenmerkt door:
- rechtstreeks contact tussen de klant en de geschikte contactpersoon;
- snelle besluitvormingsprocessen op alle ondernemingsniveaus;
- snelle informatiedoorstroming, zodat de geschikte oplossingen prompt gevonden worden.

Een win-winfilosofie:
Een win-winfilosofie, die bijdraagt tot een constructieve dialoog en een goede vertrouwensrelatie met de klant: 
- goed luisteren naar de klant;
- zijn behoeften begrijpen en beantwoorden;
- een evenwichtig en economisch duurzaam project ontwikkelen;
- altijd optimale productiekwaliteit nastreven.KWALITEITSVERBINTENIS
Sinds 1994 is SIPLA in het bezit van het ISO 9001-2008 certificaat. Deze certificaat getuigt van ons volledig engagement op vlak van kwaliteitsbeheer, op alle niveaus van het bedrijf.
De ISO 9001-2008 norm betekent dat wij absolute prioriteit geven aan:
- de behoeften van de klant als belangrijkste basis;
- de deskundigheid van ons personeel dankzij permanente vorming; 
- het correcte beheersen van het productieproces; 
- de voortdurende controle van onze grondstoffenaankopen: we evalueren de prijzen en checken of aan alle normen voldaan wordt; 
- de controle van onze productiewerktuigen; 
- het omgaan met vastgestelde afwijkingen en het voorzien van herstellende en preventieve maatregelen;
- het nastreven van steeds betere kwaliteit en procedures.

Elke dag opnieuw vergewist het bedrijf er zich van of het de behoeften van zijn klanten duidelijk begrepen heeft, of het er correct rekening mee gehouden heeft en eraan voldaan heeft.
Bijkomende nuttige info over ISO en de ISO 9000 normen kunnen verkregen worden op de website ISO 9011 2008.

Meer info over het engagement van de directien


MILIEU-ENGAGEMENT
SIPLA gaat mee met z'n tijd en zet zich sinds 2011 in voor de  ISO 14001 certificatie.  Ons doel: bij alle strategische beslissingen rekening houden met het milieu als parameter.  

De keuze voor een "groenere" houding werd al concreet omgezet in de volgende acties:
- optimalisatie van het volledige afvalbeheer om de milieu-impact te beperken;
- installatie van zonnepanelen om aan 25% van de electriciteitsbehoefte te voldoen; 
- renovatie van het verlichtingssysteem om het elektriciteitsverbruik met 40% te verminderen;
- verbetering van de arbeidsomstandigheden van het personeel, beschermingsmaatregelen, werkkledij, vorming op vlak van het milieu, responsabilisering;
- beheer van de gevaarlijke producten en installatie van speciale recuperatievaten.

De impact op de planeet beperken.  Geen woorden maar daden.  Er is geen twijfel aan dat de ISO 14001 norm in de toekomst een fundamentele ethische doelstelling zal blijven voor SIPLA.